Biogass

Hvordan komme i kontakt med oss?


Navn og adresse:


HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA

Sanderveien 23

1400 Ski


e-mail: post@selvhjelpiafrika.org


Leder:

Kirsten Markhus Underland

e-mail: kirsten.underland@hotmail.com

tlf: +47 90919631


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer :

2801 19 29151


Org.nr: 

992 500 425
Vår intensjon er å innføre biogass

Målet er å ferdigstille 40 nye biogass-anlegg i Kitui og Machakos distriktet iløpet av 2016

Vårt arbeid med å innføre miljøprosjekter på flere skoler i Kitui lar seg ikke realisere på grunn av stor mangel på vann. I 2013 undersøkte vi forholdene ved 5 ulike secondary schools – men forutsetningene for å sette opp et prosjekt var ikke tilstede. Rett og slett fordi det ikke er nok vann. Den offentlige vannforsyningen er ustabil og geologiske undersøkelser finner ikke vann i nærheten av skolene. Det er en svært fortvilet situasjon. Foreløpig lar vi derfor ytterligere planer om Miljøprosjekt på skoler ligge.  Vannmangel er en av Kituis aller største utfordringer for å få til en bedre økonomisk utvikling.

 

Foreningen har derfor besluttet å støtte implementering av familieanlegg. Målet er 40 nye biogassanlegg i distriktet. Vi har tilsammen, i 2013 og 2014, satt opp 13 biogassanlegg. Willy Kauni som er foreningens biogass-tekniker har fått jobben. Anleggene skal settes opp i Kitui og Machakos distriktet. Familier som har husdyr, vann og plass til grønnsaksproduksjon vil ha stort utbytte av et biogassanlegg.

 

Fordelene med biogassanlegg er mange, både økonomisk – helsemessig og miljømessig. Anlegget produserer gass fra husdyrmøkk og gjødsel til åkeren. Familiene sparer utgifter til brensel (ved eller kull), får lys på kjøkkenet, slipper å koke i farlig røyk og kan produsere mer grønnsaker hele året. Ved vår støtte vil de aller fleste ha anledning til å sette opp et anlegg.

 

Familier som er ønsker biogassanlegg under vårt program må forhånds-godkjennes av Willy. Han foretar befaring, presenterer et kostnadsoverslag og informerer om nødvendig egeninnsats. Hvis kunden bestemmer seg for å bestille et anlegg utarbeides en kontrakt. I de aller fleste tilfellene gjør kunden gravearbeidet selv og skaffer sand, grus, og murstein. Willy kjøper inn materialer og gjør selve installasjonen sammen med 2 ansatte. Det tar 5 – 7 dager å bygge biogassanlegget. Foreningen støtter hvert anlegg med 35 000 Kenyaskilling. Kunden får opplæring av Willy i hvordan man skal drifte, vedlikeholde og utnytte biogassen og gjødselsmassen optimalt. Willy foretar oppfølging når tanken er full for å ferdigstille installasjon av rør og gassbrenner. Anlegget testes. Etter noen uker foretar Willy et oppfølgingsbesøk for å påse at alt fungerer som det skal, foretar en offisiell godkjenning av anlegget og påser at kunden drifter anlegget riktig. Et familieanlegg koster fra 130 000 KES til 150 000 KES, men mange bønder reduserer kostnaden vesentlig fordi de har sand og grus, graver selv og lager mursteinene. Med 2-3 menn tar gravingen 2-3 dager.

 

Seminar om Miljøprosjekt

Siste helgen i januar 2014 holdt Hjelp til Selvhjelp i Afrika et tre-dagers seminar om etablering, drift og fordelene med et miljøprosjekt som består av grisefarm – biogassproduksjon – gjødsel og jordbruk. 20 deltakere deltok. Kurset var obligatorisk for de som har fått støtte til biogass av foreningen.


Hovedformålet er å hjelpe familier som har bygget biogass-anlegg på gården sin til å utnytte alle fordelene med anlegget. Fra husdyrmøkk (kuer eller gris) produseres gratis, ren gass til koking og belysning i kjøkkenet. Fra anlegget får du næringsrik gjødsel til bruk i grønnsakshagen. For økologisk landbruk er det viktig å utnytte alle næringsstoffene på gården. Gjødsel som har vært igjennom et biogass-anlegg er veldig næringsrikt og vil øke avlingene. Anlegget er miljøvennlig. Kitui har de siste årene hatt økt fokus på miljø og energi og vi ønsker å delta i denne utviklingen.

 

Seminaret var praktisk lagt opp og deltakerne jobbet med reelle case.

  • Riktig fóring av gris for å produsere kvalitetsgris.
  • Hva som er nødvendig for å implementere et biogass-anlegg hos en familie. Investeringer, kostnader, daglige driftsoppgaver og lønnsomhet.
  • Hvordan fordoble produksjonen av grønnsakshagen din?

 

Kitui kårer hvert år Miss Environment – og den som ble kronet i 2013 deltok på seminaret; Peggy Ngila. Hun sa dette etter seminaret:

 

I did not know anything about biogas before the seminar and now I have learned that waste can be used to produce biogas. I learned about how the 5 stations in a farm; water, pig/cattle, biogas, fertilizer and field - can be optimized to increase food production and income - as well as being environmentally friendly. I have learned that the system are economical as long as you put enough cash to establish it. I will advocating for biogas project everywhere and with my title I can create a lot of awareness and be an ambassador for this. We feel this is viable if it is adopted in many homes, schools or hospitals. We witnessed this project at Kalokis place and it is working. We ask all to adopt the methods. 

 

Les mer om Biogass her:

http://helgeunderland.priv.no/Katulani.html


Griseoppdrett


En viktig del av vårt arbeid er å oppmuntre til oppstart og drift av griseoppdrett.  Griseoppdrett i kombinasjon med biogassanlegg er flerfunksjonelt og de er gjensidig avhengig av hverandre. Griseoppdrett gir inntekter og arbeidsplasser. Biogassanlegg gir gass og renere miljø!Her er et bilde av grisehuset på Katulani, som vi nå har ferdigstilt som fullstendig miljøanlegg.

Les mer under Våre prosjekter.


  Her kan du se hvordan biogassanlegget på Katulani Secondary School ble bygget